Гьаж намаз къылывну шартлары белгиленген

Оьтген итнюгюн, май айны 15-нде, «Дагестан» деген маълумат агентлигинде гезикли прес-конференция болду. Шону барышында ДР-ни милли политикагъа ва динлер масъалалагъа къарайгъан министри Энрик Муслимов, олай да Дагъыстанны ругьани управлениесини ёлбашчысыны заместители Магьаммат Мангуев маълумат къуралларыны мухбирлери булан ёлукъду.

Эсгерилген шо прес-конференцияда бу йылда дагъыстанлы бусурманлар учун сыйлы топуракъгъа барып, гьаж намаз къылывуну къурумчулукъ масъалалары нечик чечилегени гьакъда айтылды. Шону булан бирге гьаж намаз къылывну оьтгеривню шартлары гьакъда баянлыкъ берилди.

– Дагъыстанны милли политикагъа ва дин ишлеге къарайгъан министерлиги пачалыкъны ёлбашчылары яшавгъа чыгъармагъа гёз алгъа тутгъан динлер булан байлавлу гьаракатланы кютмеге алдына борч этилип салынгъан пачалыкъ къуруму гьисаполана. Шоланы арасында гьаж намаз къылыв булан байлавлу къурумчулукъ масъалаланы ругьани управлениеси булан бирликде кютмеге тюше. Артдагъы бир нече йылны ичинде гьаж намаз къылмагъа гьазирленгенлени Сауд-Арабыстангъа етишдирмекни къастын болдуруп турагъан «Марва-тур» деген компания да шо ишде аслам къошумун болдура, – деди Энрик Муслимов.

– Алдагъы йыллардан берли гьаж намазны къылывну шартларына байлавлу сакъланып турагъан гери урувлар тайдырылып, шо гьаракат алдын йимик юрюлежек. Айтагъаным, коронавирус аврув бек яйылгъан вакътиде бусурманлагъа гьаж намаз къылмагъа имканлыкъ берилмеди. Янгыз гетген йылда Сауд-Арабыстанны гьакимлик къурумлары ихтияр берип, савлай дюньядан 1 миллион бусурмангъа гьаж намазын къылмагъа ихтияр бериди. Шондан алда буса Сауд-Арабыстанны ва Россияны арасында бизин уьлкеден гьар йыл гьаж намаз къылагъанланы санавун 25 мингге ерли артдырмакъны гьакъында разилешивге етишилген эди.

Бу йылны башында гьажгъа барывну шартлары белгиленип, 10 минг дагъыстанлы гьакъ борчун кюмеге болажагъы белгили болду. Оланы арасындан 1 минг адам гьаж намаз къылыв борчун Россияны Федерация Советини сенатору Сулейман Керимов гёрсетеген шабагьатлы кёмегини натижасында кютежек. Оланы арасындан 200 адам ол оьзлеге гьаж намазын тегин къылмагъа имканлыкъ береген Украина бойда юрюлеген хас асгер операцияны вакътисинде жанлары къыйылгъан уланланы ата-анасы гьисаплана. Шолай гьаж намазын къылмагъа баражакълар гьар юртда, гьар шагьарда дегенлей межитлерде ругьани къулукъчуланы ва жамиятны вакиллерини ортакъчылыкъ этивю булан белгили этилген,– деди ол дагъы да.

Оьз гезигинде Дагъыстанны ругьани управлениесини ёлбашчысыны заместители Магьаммат Мангуев эсгергени йимик, гьажгъа Магьачкъаладан Сауд-Арабыстангъа тувра учмакъ учун бу йыл 5500 доллар харжламагъа тюшежек. Дубайдан таба учагъанлар буса 4700 доллар тёлежек. Бугюнлеге ерли бизин республикадан гьаж къылмагъа барагъанлар барысы да токъташдырылгъан. Оланы арасындан визалар къолуна тюшгенлер де бар.

 Гетген йылда 65 йыл чагъындан уллулагъа гьаж намазын къылмагъа болмаса да,  гьали шо гери урув тайдырылгъан. Тек Роспотребнадзорну талапларын кютюп, къолунда коронавирусгъа къаршы вакцина этилгени гьакъда шагьатнама болмагъа тарыкъ. Бу йыл гьаж намазын къылагъанлар Магьачкъладан июн айны 2-синде учмагъа башлажакъ.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля