Европада гюмюш медаль къазангъан

Шо ярышларда ол, италиялы Марко Карсеаны 10:0, румынлы Влад Карасуну 5:2, тюркиялы кочапны 6:2 санав булан утуп, финалгъа чыкъгъан. Финалда ол Украина команда учун ябушгъан Мурази Мчедидзеге 1:2 санав булан утдургъан ва гюмюш медальгъа ес болгъан.

Бираз алда ол Сочи шагьарда оьтгерилген Россияны чемпионатында да гюмюш медаль къазангъан эди. Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округну чемпиону да дюр.

Зайнулла Магьачкъаладагъы «Динамо» деген хас спорт школада Россияны ат къазангъан тренери Али Алиевни учениги бола. Европада къазангъан гюмюш медаль къоркъмаскъалалы кочап саялы – биринчи уллу уьстюнлюк. Ону биз де къутлайбыз.

 

СУРАТДА: З. Къурбанов.

 

 

 

                                 Белгили тренерни гьюрметине

 

Дагъыстан Республиканы физкультурасыны ва спортуну ат къазангъан къуллукъчусу, айтылгъан тренер Рукъман Мусаевни гьюрметине багъышлангъан «Дружба – мир Кавказу» деген ат булангъы турнир Хасавюрт шагьарда бешинчи керен оьтгерилди.

 

Ярышларда, Дагъыстан, Ингуш, Мычыгъыш Респуб­ликалардан ва Азербайжандан гелип 275 яш ортакъчылыкъ этди. Дёрт тюрлю авурлукъда  ярышлар беш гюн юрюлдю.

Дагъыстанны яш боксёрлары 24 биринчи ерни къазангъанды. Мычыгъыш Республиканы командасы сегиз биринчи ерни алды.

– Ярышларда уьч республикадан гелип яш кочаплар ортакъчылыкъ этгенни арив гёрдюм. Турнир бек къужурлу ва къурумлу оьтгерилди. Баракалла болсун бу ярышланы оьтгерме кёмек этген шагьар администрацияны башчысы Арслан Арслановгъа ва «Спартак» деген хас спорт школаны директору Мухтар Жамалдиновгъа, – деди Рукъман Мусаев.

Ярышлардан сонг Азербайжан команданы тренери Асад Шагьин булай деди:

– Бу турнирде бизин дёрт боксёрубуз ортакъчылыкъ этди.Оланы арасындан бириси, Талех Рзаев 46 кило авурлукъда биринчи ерни къазанып, бизин сююндюрдю. Гелеген йыл да гелип ортакъчылыкъ этме хыялыбыз бар.

Чемпион атланы къазангъанланы арасында къумукъ яшлар да бар. 57 кило авурлукъда финалда «Ботаюрт» деген спорт школадан Вазирхан Умаев ва бабаюртлу Исламдин Тахтаров ёлукъдулар. Ёлугъувда Вазирхан уьст гелди.

57 кило авурлукъда Садулла Гьайдавов да чемпион болду. Уллу яшланы арасында 52 килода чемпион атны Бабаюрт районну Люксембург юртундан гелген Исмайыл Къадыров къазанды.

Чемпионлагъа ва савгъатлы ерлени къазангъанлагъа медаллар, кубоклар ва дипломлар тапшурулду.

 

 

И. ГЬАЖИЕВ.

Автор чыгъаргъан суратлар.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля