Эсделикни ва пашманлыкъны гюню

 

22-нчи июн – миллионлар бу­лан халкъланы къысматын алышдыргъан Эсделикни ва пашманлыкъны гюню. Уллу Ватан дав гьар уьйге, гьар ожакъгъа гирип гелген гюн.


 

Уллу Уьстюнлюкню юбилей йылында Кавказ учун ябушуп жан бергенлени, концлагерлерде къыйналып оьлгенлени, къызгъын ябушувларда оьлгенлени, Ватаныбызгъа къыйынлы гюнлер гелгенде биригип, ону якълагъанланы алдында баш иебиз. Даимге эсде къалажакъ шоланы арасында юз мингге ювукъ дагъыс­танлылар да бар. Олар даимге бизин эсибизде…

Шо къайгъылы давда эркинлик учун ябушуп, къоччакълыкъны, патриот ругьну оьр даражасын гёрсетген ата-бабаларыбызны ёлун гьалиги жагьиллер узата, хас дав гьаракатда ортакъчылыкъ эте. Оьзлени яшавуна къоркъунчлу буса да, гьаман башын гётерип гелеген миллетчиликге къаршы туруп, бизин элибиз Россияны парахатлыгъы учун ябуша, игитликлер гёрсете. Белгили ва белгисиз тас болгъан бизин ата-бабаларыбызгъа шо къызгъын давларда нечик къыйын­ болгъанны, Уьстюнлюкню гелтирмек учун нечик къанын-жанын аямай ябушгъанны биз англайбыз.

Айрыча баракалла бизин ветеранларыбызгъа. Олар къыйынлы ва узакъ юрюлген дав йыллардан оьтюп, Уьстюнлюкню гелтирме болгъан. Гьаригизге савлукъ ва узакъ оьмюр ёрайман. Гьар гюнюгюз тергев булан, абур-сый булан оьтсюн. Алдыгъызда баш иебиз. Уьлкебизни якълавчуларына − даим макътав!

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля