“Эсделик баву” салынгъан

 

 

Алдагъы гюнлерде Эндирейдеги эки номерли орта школада  Украина бойда  юрюлеген  асгер гьаракатда жанлары къыйылгъанланы   эсделигине бав орнатылгъан.

 

Эсгерилген охув ожакъны абзарында оьтгерилген шо гьаракатда  муаллимлерден ва охувчу яшлардан къайры, оьзге юртлулар да ортакъчылыкъ этген. Хасавюрт районну билим берив управлениесини Telegram-каналында билдирилегени йимик, бав орнатывда Украина бойда юрюлеген асгер гьаракатда жагь ортакъчылыгъын болдурагъан Марат Атохов ва Залимхан Гьажиев оьзлени къошумун этген.

 

Насрулла БАЙБОЛАТОВ.