Дагъыстанда яшлар бавлары ачылды

• 1-нчи июн – Яшланы якълавуну халкъара гюню

Яшланы якълавну халкъара гюнюнде савлай Россияда 19 яшлар баву ачылды ва шогъар байлавлу марафон юрюлдю. Дагъыстан да шо марафонгъа къошулду. Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов ва Россияны билим берив министрини орунбасары Андрей Николаев тахшагьардагъы 36 номерли яшлар баву ачылагъангъа байлавлу шатлыкъда ортакъчылыкъ этди.

– Бугюн Россияда ачылагъан 19 яшлар бавуну алтаву – Дагъыстанда, – деди С.Меликов. – «Демография» деген милли проектге гёре къурулгъан шу яшлар баву 200 яшгъа деп гьазирленген. «Ипподром» деген шагьарны микрорайонунда яшайгъанлар учун шу – уллу байрам. Мунда оланы савлугъун сакъламакъ, билим бермек, тарбияламакъ ва оьзлер муштарлы кружокларда ортакъчылыкъ этме болагъан имканлыкълар яратылгъан. Мен дагъыстанлыланы атындан Россияны Президенти В.Путинге, билим берив министерликни башчысы С.Кравцовгъа ва шу ишлени юрютеген оборонаны министри С.Шойгугъа баракалламны билдирме сюемен…

Гертиден де, артдагъы йылларда Дагъыстанда 100-ге ювукъ билим берив ва яшлар бавлары ишге салынгъан, гезигин гёзлейген ондан да артыкъ къурулуш бар.
– Милли проектлер булан къурулушлар юрюлегенден берли, Россияда 1623 яшлар баву ачылгъан, – дей Андрей Николаев. – Шолардан 60-ы – Дагъыс­танда. Шолай да, республикада милли проектлеге гёре 70 школа къурулуп битген. Бу ишлер дагъы да давам этилежек.

Къонакълар яшлар бавундан айланды, тюрлю-тюрлю янгы заманны талапларына жавап береген кабинетлерде, физкультура ва музыка залларда болду.
Гьар гезик янгы билим берив идара ачыла буса, шо – адамлар учун уллу байрам. Неге тюгюл де, Дагъыстанда яшайгъанланы 30 проценти – яшлар, шолар тарбиялы ва билимли болуп оьссе, уьлкебизни гележеги учун талчыкъма тюшмес. Шолай байрамлар йыл сайын арта бара.

1-нчи июнда яшлар бавуна минглер булангъы гиччипавлар бардылар, йылны ахыры болгъанча шо санав дагъы да артажакъ. Уллу болгъанлары буса янгы школалагъа юрюжек­лер, неге тюгюл янгыз бу йылны ичинде 50-ге ювукъ школа къурулуп битежек ва 140 школа ярашдырылажакъ.

Бизин мухбирибиз.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля