Бизинкилер – биринчи ерде

Буглендеги уллу спорт комплексде Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округгъа (СКФО) гиреген республикаланы торайгъан яшларыны арасында тутушуп ябушувну грек-рим журасындан ярышлар болду. Эки гюнню узагъында бир де бошамай дегенлей 200-ден де къолай яш кочап тогъа тартды. 

Гьасиллер чыгъарылгъанда дагъыстанлылагъа 6 алтын, Мычыгъыш Республикадан гелгенлеге эки алтын, Къабарты-Балкъарияны, Ставрополь крайны ва Аланияны командасындагъылагъа бирер алтын медаллар тюшгени белгили болду. Грек-рим ябушувну дагъыстанлы усталарындан 22-сине Россияда биринчилик алмакъ учун ювукъда Ростовда болажакъ ярышлагъа бармагъа изну берилген. О – уллу уьстюнлюк.


Районну атындан шо ярышларда ябушгъанлардан дагъы да бирев гюмюш ва экев бронза медальгъа лайыкълы болгъан. Алдынлы ерлени алгъан кочапланы барысына да шатлыкъ шартларда медаллар, дипломлар, акъча ва башгъа тюрлю онгача савгъатлар да берилди.Эсгерилген ярышны сиптечилери ва къурувчулары болуп Дагъыстанны тармакъ минис­терлиги, СКФО-да грек-рим ябушувну федерациясы, Буйнакск район администрациясы иш гёрдюлер.

Суратда: савгъатлавдан сонг.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля