Тюслери кёп къуш

Тюслери кёп къуш

Гьар къайсы жан яда гьайван болсун,нечик буса да оланы бир оьзтёрече хасияты, аламаты болмай къалмай.


Биз эсгермеге сюеген суракаф деген къуш – шолайланы бири.


Суракаф гёргенлени гьайран этеген кюйде гьар секундда оьзюню гёрюнюшюн, тюсюн башгъа эте: энемжая йимик кёп тюрлю арив тюслеге алышына.


Суракаф къуш кёп ахтарылгъан, эки-уьч айлар 20-гъа ювукъ ахтарывчулар бир вакътиде бирче дегенлей видеогъа язып, тергеп тургъанлар.


Олар сигьруну меселиндеги шу аламатны Аллагьны гючю булан байлайлар.