ЕГЭ къурумлу оьтсюн учун

Главная страница » ЕГЭ къурумлу оьтсюн учун
Генгешни аслу темасы – бизин республикада ЕГЭ-ни оьтгериливюню гьакъында болгъан. Дагъыс­тан Республиканы Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны прес-къуллугъу билдиреген кюйде, генгешни ишинде Дагъыстан Респуб­ликаны Гьукуматыны Председателини биринчи заместители Анатолий Карибов, Дагъыстан Республиканы Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны ёлбашчысыны заместителлери Мусалан Тахманов ва Артур Исрапилов, бир-бир министерликлени ва ведомстволаны ёлбашчылары, жинаятчылыкъгъа къаршы иш юрютеген къурумланы ёлбашчылары да ортакъчылыкъ этген.

Бизин мухбирибиз.