Бажарывлугъун гёрсетди

Бажарывлугъун гёрсетди      Май айны башлапгъы гюнлеринде Железноводск шагьарда бизин уьлкени къыбла боюнда окъ-жая атагъанланы арасында биринчиликни алып, Россияны кубогуна ес болмакъ учун юрюлеген ярышланы биринчи тирети оьтгерилген.


 

Дагъыстанда окъ-жая атагъанланы федерациясыны ёлбашчысы Жанболат Магьтибеков бизге билдиргени йимик, эсгерилген шо ярышларда, бизин уьлкени янгыз къыбла боюнда ерлешген республикаларындан тюгюл, Челябинск, Ленинград, Свердловск, Моск­ва областларындан ва оьзге регионлардан, олай да Къазакъстандан гелген 120-дан да артыкъ спортчу ортакъчылыкъ этген. Шо гюнлерде токътамай янгур явуп тургъангъа да къарамайлы, оьтгерилеген ярышланы гесимлери булан токъташдырылгъан сынавлардан бары да спортчулар уьстюнлю кюйде оьтген. Шону булан бирге, ярышланы сиптечилери де окъ-жая атагъанлар учун юрюлеген сынавланы къурумчулукъ яндан мекенли иш юрютгени гьис этилип тургъанын да айрыча эсгермеге тюше.


Бизин республиканы атындан шо ярышларда ортакъчылыкъ этген спортчулар да айрыча усталыгъын ва бажарывлугъун гёрсетип, ярышланы барышында гьар тюрлю даражадагъы медаллар къазангъан. Ачыкълашдырып айтгъанда, С. Сиражутдинов, С. Магьамматов, А. Багьамаев ярышларда биринчи ерлени алгъан. Р. Гьажиев, Р. Омаров, Ш. Сайгитов экинчи ерлеге ес болгъан. А. Гьасанов, М. Омаров, Гь. Абакаров, Р. Шихагьматов, А. Гьасанов, М. Иманалиев уьчюнчю ерлеге лайыкълы болгъан.


Россияны къыбла боюнда окъ-жая атывдан алдынлыкъны алмакъ учунгъу ярышлар бизин республиканы Гуниб юртунда июн айны 14-ден 16-сына ерли юрюлежек. Шондан сонг окъ-жая атагъанланы арасында Россияны кубогуна ес болмакъ учун юрюлеген ярышланы финал тирети Самара шагьарда оьтгерилежек деп гёз алгъа тутула.