Юртланы орамлары янгыртыла

Орамлагъа асфальт салыв ишлер Буйнакск районну юртларында да къурумлу юрюле. Шолай, Тёбен Къазаныш юртда Абакаровну ва Алыпкъачевни атындагъы орамлагъа да асфальт тутулуп янгыртылып тура. Алдагъы гюн шо ишлени барышыны сан янын тергемек муратда районну башчысы Уллубий Ханмурзаев юртда болуп, асфальт салывчулар ва юртлулар булан ёлугъуп, гьакълашып алды.


 
Эсгерилген орамланы бирисинде юртну яшлар баву, биревюсюнде буса юрт школаланы бириси ерлешген. Бу орамлагъа салынагъан асфальтны сан яны да юртлуланы рази къалдырагъан кюйде.

Районну башчысы Уллубий Хан­мурзаев ишчилер ва юрт­лу­лар­ булан гьакълашып турагъанда билдиргени йимик, агьамиятлы объектлер ерлешген орамланы янгыртып ярашдырыв ишни гезигине гёре районну башгъа юртларында да яшав­гъа чыгъарма гёз алгъа тутулгъан.