Яшёрюмлени фестивалы

Июль айны 28-нден 30-зу болгъанча Магьачкъалада яшёрюмлени «Дагестан-фест» деген фестивалы оьтгерилди. Шону РГВК «Дагестан» тахшагьарны админис­трациясыны якълаву да булан оьтгерди.

 Шагьарны Пушкинни атындагъы орамында спорт оюнлагъа, гьар тюрлю ярышлагъа, милли музыка алатланы согъа­гъанлагъа, бийивлеге, йырлай-гъанлагъа айры-айры ерлер бар эди.

Ондан къайры да шагьарлылар ва гелген къонакълар Магьачкъаланы лап яхшы ресторанларыны ашбазлары этген тюрлю-тюрлю милли ашланы татывуна къарама болду.

Республиканы белгили йыравлары, яратывчу коллективлери оьзлени концерт программаларын гёрсетди. Сонг да РГВК «Дагестан» фестивалны ортакъчыларына мультимедиа майданны да гьазирлеген эди. Къаравчулар оьзлер сюеген темалагъа гёре видео роликлеге къарама болду.