Янгылыкълар аянлашдырыла, сынав алышдырыла

Бугюнлерде Каспийск шагьарда «ДагАгроКаспий» деген агропромыш-ленный форуму экинчи гезик халкъара оьлчевюнде  февральны 21-23 гюнлеринде оьтгериле.

 

Белгили болгъаны йимик, бу йыл форумда 100-ден де кёп аграр кампаниялар ортакъчылыкъ эте. Темиркъазыкъ Кавказ федерал округундан, Россияны оьзге регионларындан ва шолай да Беларуссиядан гелген кампанияланы вакиллерине аграр тармакъда етишилген илму-техника прог­рес­ни янгылыкъларын аянлашдырмагъа, сынав алышдырмагъа форумда толу кюйде имканлыкълар болдурулгъан.

Шо гьакъда форумну ачылывуна байлавлу оьзю­ню сёйлевюнде ДР-ни Гьукуматыны Председателини биринчи заместители Нариман Абдулмуталимов да ачыкъдан эсгерди.

– Форумну ортакъчыларын белгили агьвалатны ачылыву булан къутлайман ва натижалы гьаракат ёрайман, – деди ол. – Юрт хозяйствода къолланагъан янгы автоматлашдырылгъан техника машинлени, сайламлы урлукъланы, пайдалы кюйлевючлени аян этив, сынав алышдырыв гележекде бизге йимик, оьзгелеге де юрт хозяйство тармакъда оьсдюрюлеген ва къайтарылагъан тюшюмлени тас этивлерден къоруп, артдырмагъа имканлыкъ бережеги шекликни тувдурмай.

 

Къ. КЪАЗАКЪМУРЗАЕВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля