Янгылмай ток берив – биринчи ерде

Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов Россияны Федерация Советини жыйынында республиканы къоллавчуларын ток гючлер булан янгылмай таъмин этивню гьакъын­дагъы масъалаланы бирдагъы керен де гётерди. Шо масъала булан ол Россияны Президентин де таныш этген эди. 

 

–Бир-бир масъалалар бола, бир йыл артда этсе де айтардай заралы тиймейген, тек Дагъыстандагъы электрик гючлени ишини низамы бузулгъан ва шо масъалаланы артгъа салма ярамай, — деген С.Меликов. –Федерал даражада мен масъаланы нечесе керен де гётергенмен, бюджетде 2024-2026-нчы йыллагъа таман чакъы харж гёрсетме герекни билдиргенмен. Энергетика компания толу кюйде масъаланы чечме болмай, мен бугюнлерде де Дагъыстан учун тюгюл, «Россет» учун харж тилеймен. Неге тюгюл гесек-гесек этип ярашдыргъанча, респуб­ликаны  энергетикасыны тизимин толу кюйде янгыртмаса гьал тюзелмежек.

Федерация Советини янындан таба биз якълав табабыз, гьали-гьалилерде Дагъыс­танда болгъан  Валентина Ивановна Матвиенко мени таклифлериме тынглады.

Дагъыстанны Башчысындан сонг сёйлеген Россияны финансларыны министри Антон Силуанов билдирген кюйде, йылны ахыры болгъанча шо ишлени кютме 1,2 миллиард манат гёрсетилгенни айтды. Федерация Советинде къурулгъан хас комиссия буса, шо харжгъа гёрсетилген ишлер кютюлежек кюйню тергеп туражакъ.