Янгы иш ерлер ачылажакъ


Белгили болгъан кююнде, Дагъыстанны Башчысы  Рамазан Абдулатиповну сиптеси булан бизин республикабызны социал-экономика якъдан оьсдюрювню гьисапгъа алып къурулгъан 10 милли проектини ичинде лап да агьамиятлылары деп 7-си белгиленген. Озокъда, шоланы аслуларыны бириси – республикабызны чёкген производствосун гётерив болуп токътай. Шолай агьамиятлы борч буса ДР-ни  промышленност, сатыв-алыв ва инвестиция министерлигине тапшурулгъан.

Тапшурувлар бериле, милли борчлар белгилене. Шоланы талаплары некъадар яшавгъа чыгъарыла деген сорав тувулуна. Гьали-гьалилерде «Дагестан» деген маълумат агентлигинде оьтгерилген прес-конференцияда эсгерилген минис­терликни башчысы Юсуп Умавов рес­публикабызны маълумат къуралларыны къуллукъчуларына толу кюйде баянлыкъ беривю булан дазуланмайлы, журналистлени кёп къадардагъы соравларына да жаваплар къайтарды.

Белгили болгъан кююнде, 2014-нчю йылда бизин республикабызда уьч инвес­тиция проект яшавгъа чыгъарылгъан. Демек, 651,9 миллион манат харж этилип, гьар тюрлю авлакъ ниъматланы ишлетеген  Кикуни консерва завод янгыртылып ишге берилген. Шону булан бирче 500 миллион ва 40,2 миллион манат харж этилип  Буйнакск цемент завод ва «Дагъ баш» деген юрт хозяйство маллар сатылагъан павильон пайдаландырылма башлагъаны гьакъда да айрыча эсгермеге тюше.

Бизин республикабызда бугюнлерде де промышленный ва юрт хозяйство производство объектлени къурувгъа ва пайдаландырывгъа байлавлу ишлер узатыла демеге ярай. Йылны ахырына таба ва 2015-нчи йылны биринчи яртысында 19285,0 миллион манатны харжлап дегенлей, дагъы  да 14 инвестиция проектни яшавгъа чыгъарма умут этиле.

Шолайлыкъда, министр Юсуп Умавов токъташдырагъан кююнде, республикабызда дагъы да 2079 янгы иш ерлер де ачылажакъ деп бизге де инанмакъ къала.

 

 

Къ. КЪАРАЕВ

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля