Янгы юрт хозяйство техника алына

 

 

Гьар йыл дегенлей юрт хозяйстводагъы ишлер яхшылаша бара. Шо да техниканы янгыртывдан гьасил бола. Хозяйстволарда гючден ишлетип турагъан дыгъыжары чыкъгъан ва 30-40 йыл болагъан техника гьалиги талаплагъа жавап берип болмай, шону учун да сабанчылагъа этилеген кёмекни «Росагролизинг» оьзюню бойнуна алгъан. Шо къурумну Дагъыстандагъы бёлюгюню ёлбашчысы Чамсутдин Мутуев билдирген кюйде, 2019 – 2023-нчю йылларда  рес­публиканы сабанчыларына сонг тёлейген кюйде 1,1 миллиард манатгъа янгы техника берилген.

Эгер де юрт хозяйство ишлени юрютегенлер гетген йылда 670 миллион манатгъа 310 техника алгъан эди буса, бу йылны 9 айында 543 миллионгъа 230-ну алып битгенлер.