Ватандашланы къабул этген

Ватандашланы къабул этген

 

Алдагъы гюнлерде Магьачкъала шагьардагъы табиат байлыкъланы къорув ишге къарайгъан районара прокуратураны прокурору Максим Макашов ва Дагъыс­тан Республикада табиат байлыкъланы таза ва аман сакъланывун болдурувгъа жаваплы министрини заместители Саният Билалова Буйнакск районну администрациясында ватандашланы къабул этгенлер.

 

Ёлугъувгъа гелген Атланавул юртну жамият советини председатели Гиччихан Сунгуров юрт­ну ювугъунда ерлешген цемент, ун ва киреч ишлетеген заводланы чангы юртлуланы яшавуна бек уллу онгайсызлыкълар ва четимликлер тувдурагъаны гьакъда билдирген.

Оьр Къазаныш юрт администрацияны башчысы Рашит Зубайыров юртлулардан жыйылагъан чёп алагъожаны машинлер булан ташып чыгъарывда ёлугъагъан четимликлени эсгерген.

– Юртну эсги авулундагъы орамлар оьтесиз тар, шо себепден онда чёп тёшейген контейнерлени ерлешдирме  де бажарылмай тура, – деп билдирген ол.

Ватандашланы къабул этивню вакътисинде гётерилген масъалалар прокурорну тергевюне алынгъан ва тийишли  чаралар гёрюлежеги  гьакъда айтылгъан.

 

Казим Казимов