Уллу Ватаныбызгъа абур-сый тийишли!

Гьар йыл июн айны 12-синде бизин уьлкеде оьтгерилеген байрам «Россияны гюню» деп белгилене. Бу йыл ону белгиленивю Уллу Россияны ватандашлары учун айрокъда таъсирли болур деп эсибизге геле. Ону да себеби Украинада Донецк ва Луганск республикаланы азатлыгъы учун, ондан къайры да, бу хоншу республиканы «савутланывдан» ва «миллетчиликден» эркин этмек учун, Россияны гючюн де, къудуратын да дюньягъа аян этип турагъан хас операцияны агьамиятлыгъы булан байлавлу.

Бу пачалыкъ байрам гюнюне бир-бирде Россияны харлысызлыгъыны байрамы деп де айтылып йибере. О тюз тюгюл. Россияны харлысызлыгъы 862-нчи йылдан башлана. Архив документлеге гёре, Рюрикни ёлбашчылыгъы булан шо йыл оьзлени харлысызлыгъын токъташдырма бажаргъан. Монгол-татарланы заманында да Россия харлысызлыгъын толу кюйде тас этмеген.

СССР деген дюньягъа аты айтылгъан уьлкебизни заманында да Россия, ону ичине гиреген оьзге респуб­ликалар йимик, харлысыз пачалыкъ эди. Тек ону оьзтёречелиги болмагъан.­ ­Шо эки де сёзню маъна яны бир йимик тюгюл. Оьзтёречелик – о къайсы пачалыкъны да аслу даражасы. Шону учун да 1990-нчы йылны июн айыны 12-синде халкъ депутатларыны биринчи съездинде «РСФСР-ни пачалыкъ оьзтёречелигини гьакъында» деген Дек­ларация къабул этилген.

Байрамны гьалиги заманда белгиленеген кюю ич арада патриот ругьну гючлендирмек деген бек умпагьатлы ругь байлыкъны артдырыву булан да байлавлу. Россияны тахшагьары Моск­вада йимик, байрам чаралар бары да регионларда да оьтгериле.

Бу йыл да «Россияны гюнюне» абур этип, Магьачкъалада оьтгерилежек байрам чараланы арасында «Дагъыс­тан авул» деген этнография комплекс гьазирлеген программа да бар. 12-нчи июнда Магьачкъаланы Ленинни атындагъы баш майданында 16 сагьатда «Россияны тавушлары» деген оьзбашына чалышагъан коллективлени фестивалы къаравуллана.

Ондан къайры да, Магьачкъалада «Темиркъазыкъ Кавказны ва Россияны аз санавлу халкъларыны адатлы маданияты» деген фестивалы да оьтгерилежек. Фестивальда Хасавюрт, Буйнакск, Агул, Дахадаев, Акъуша, Ахты, Лаваша, Рутул, Ботлих, Къули, Унцукуль район­ланы фольклор коллективлерини артистлери де оьзлени гьюнерлерин гёрсетежек. Оьзге тюрлю маданият программалар да гёз алгъа тутулгъан.

Набиюлла МАГЬАММАТОВ

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля