Уфада — «Туганлык»

Башкъыртстан Республиканы тахшагьары Уфада май айны 16-сындан 23-чю болгъанча «Туганлык» деген халкъара театр фестиваль оьтгерилген. Шонда бизин А-П. Салаватовну атындагъы Къумукъ музыкалы-драма театрыбыз да ортакъчылыкъ этген.

Бизин театрны яратывчу коллективи шо халкъара фестивальда Чингиз Айтматовну асарына гёре салынгъан «Денгиз бойлай чаба гёбек ит» деген спектаклни гёрсетген. Бу спектаклни къумукъчагъа шаир Супиянат Мамаева таржума этген.

Башкъыртлы къаравчулар ва «Туганлык» деген фестивальда ортакъчылыкъ этген кёп санавдагъы яратывчулукъ коллективлер спектаклни кёп сююп къабул этген.  Оьзлени разилигин олар гючлю харс урувлар булан билдирген.

Фестивальны гьазирлевню ва юрютювню оьзюню бойнуна алгъан М.Гафурини атындагъы Башкъырт академия драма театрны директору Иршат Файзулин Къумукъ театрны коллективине бу фестивальда ортакъчылыкъ этгени учун разилигин айта туруп, баракалла билдиреген кагъыз­ны Къумукъ театрны директоруну заместители Завур Алиевге тапшургъан. Ол да оьз гезигинде Къумукъ театрны коллективине баракалласын билдиреген Башкъыртстан Республиканы маданият министрини кагъызын охугъан. Бизин театрны артистлери Башкъыртстан булангъы дос аралыкъланы беклешдирип, янгы къурдашлар булан  таныш да болуп бу сапардан разилик булан къайтгъан.

 

Я. БИЙДУЛЛАЕВ. 

СУРАТЛАРДА: Уфадагъы фестивальдан…