Тутушуп ябушувну усталары

Буйнакск районну башчысы Уллубий Ханмурзаев тутушуп ябушувланы грек-рим журасындан яшёрюмлени арасында Баку шагьарда юрюлген Европаны чемпионатында уьстюнлюк къазангъан  бизин якълы спортчуланы гьакъ юрегинден къутлагъан.

Спортну не тюрлю журасы булан да яш чагъындан башлап машгъул болагъан адамгъа уьстюнлюк тынч­лыкъда гелмейгенни къайсыбыз да яхшы англайбыз. Юрекни рази этер йимик натижагъа етишмек учун, яшавдагъы кёп енгилликлени гери уруп,  геченгни-гюнюнгню бир этип дегенлей санларынгны чыныкъдырма, усталыгъынгны камиллешдирме борчлусан.

Май айны 20-26-нчы гюнлеринде  Азербайжанны тахшагьары Бакюде ябушув спортну тюрлю жураларындан Европаны чемпионаты оьтгерилди. Шо ярышларда ортакъчылыкъ этип савгъатлы ерлеге лайыкълы болгъанланы арасында Буйнакск районлу уланлар болгъаны барыбызны да сююндюре.

Капир Къумукъ юртлу кочап Даниял Агъаев (тренерлери Магьаммат Асгьабов ва Нурмагьаммат Нурмагьамматов) ябушувну грек-рим журасындан 67 кило авурлукъда 6 керен халчагъа чыгъып оьзюне тенг гелер йимик спортчу ёгъун тасдыкъ этген ва алтын медал къазанма бажаргъан. Алтынчы, ахырынчы тутушувда ол Тюркиядан гелген Азат Сарыярдан 11:1 санав булан уьст болгъан.

Ярышлагъа Санкт-Петербургдан баргъан Тёбен Къазаныш юртдан чыкъгъан ябушувну грек-рим журасындан дюньяны чемпиону  Динислам Бамматов буса бу гезик 60 кило авурлукъда  бронза медалгъа ес болгъан. Ол уьчюнчю ер учун юрюлген ёлугъувда польшалы Оливье Скрипчакны 6:3 очко къазанып утма бажаргъан.

Бизин якълы яш спортчуланы гезикли уьстюнлюгю булан къутлай туруп, олагъа ва тренерлерине гьакъ юрекден  разилигибизни билдиребиз.

 

Казим КАЗИМОВ.

СУРАТДА: европаны чемпионатында уьст болгъан кочаплар.