Тойгъа акъча болмагъанда…

 

 

19  йыллыкъ жагьил адам Керим Дагъыстангъа отпускасына Москвадан гелген гёзел Марина булан таныш бола.Олар ёлукъма ва ювукъ аралыкълар юрютме башлай. Узакъ да къалмай Керим къызъяш булан уьйленме токъташа. Тек тоюн этмек учун акъчасы ёкъ. Шо саялы ол ювукъ къардашыны уьюне яшыртгъын кюйде гирип, 250 минг манат акъчасын ва 150 минг манатгъа токътайгъан алтынларын урлагъан.

 

Къардашы уругъа байлавлу полициягъа арза берген. Полицейскийлер уручуну тез тапгъан. Тек уручу Керим экенни билгенде къардашы полициядагъы арзасын къайтып алгъан.

Жагьил адам агъайына ишге тюшежекмен деп сёз берген.

 

Алав АЛИЕВ.