«Таргъу тав – 2014»

Маданият министерликни вакили Марат Гьажиев, ярмакюню ача туруп, инг башлап печатны ва маълумат къуралланы министрини заместители Миясат Муслимовагъа сёз берди. Ол гелген къонакъланы ва ортакъчылыкъ этеген китап чыгъарывну усталарын китапны байрамы булан къутлады.

ДР-ни маданият министрини заместители Елена Гьарунова да уьчюнчюлей оьтгерилеген  китапны бу байрамы дослукъ аралыкъланы болдурма кёмек этегенни, Дагъыстанда 1065 китапхана иш гёрегенни айтды. Язывчу ва адабият ахтарывчу, атасы дагъыстанлы болгъан Мариэтта Омаровна Чудакова (Ханмагьамматова) оьзюню яратывчулукъ ишини ва Дагъыстангъа гелген гезиклени гьакъында хабарлады, китапларын савгъатгъа гелтиргенни, тарихден дарс береген муаллимлер учун китапланы комплектин гелтиргенни айтды. Китапханаланы къуллукъчуларыны бютюнроссия конкурсун дёртюнчю керен оьтгерегенин, бу гезик Дагъыстанны касбучулары да шонда ортакъчылыкъ этме чакъырылагъанын билдирди. Язывчулар Мария Семёнова, Николай Шульгин, Валерия Пустовая, Рагнент Малаховский ва оьзгелери ярмакюде ортакъчылыкъ этмеге чакъыргъаны учун баракалла билдирди. «Таргъу таву-2014» деген китап ярмакю уьч гюнню узагъында юрюлежек. Шо вакътини ичинде «дёгерек столлар», язывчулар булан ёлу­гъувлар, сурат выставкалар, «Таргъу тавну шавлалары» деген маданият-музыка байрам оьтгерилежек. Китап ярмакюню ачылывун къутлай туруп, милли китапхананы директору Али Алиев ону ортакъчыларына ишинде уьстюнлюклер ёрады.  Ярмакюню ахырында гьар тюрлю номинациялагъа гёре савгъатлар тапшурулажакъ.

 

Бизин мухбирибиз.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля