Сергей Меликов: «Бир коррупция иш де тергевсюз къалмажакъ»

«Сизин арагъызда хыйлылар респуб­ликада ишлейгенли кёп йыллар бола, мен сизден гьар-бир якъдан баянлыкълар гёзлеймен. Олар бизин аппарат учун да, рес­публиканы Башчысы ва Гьукуматы учун да  пайдалы болар деп эсиме геле. Федерал къурумлары да, регион гьакимиятлыгъы да, бир-биревню англап, бирче иш гёрюп билме герек. Неге тюгюл, айрыча къайдада биз бир масъаланы да чечип болмайбыз.

Бизин ишибиз асувлу болсун учун, бир командагъа сыкълашып гьаракат болдурма тарыкъ. Дагъыстанны топурагъында сиз  халкъгъа яхшы болсун деп гьаракат этип ишлейсиз, тек Россия Федерацияны Президенти Владимир Владимирович Путин ёл гёрсетеген стратегия масъалаланы чечмек учун да айрыча гьаракат тарыкъ. Гёз алгъа тутулгъан мурат – регионда социал-политика аманлыкъны сакъламакъ, ватандашланы жинаятчылыкъдан къорумакъ, халкъны яшавлукъ талапларын яхшылашдырмакъ, Темиркъазыкъ Кавказны экономика оьсювюн гётермек», – деп билдирди оьзюню сёйлевюнде Сергей Меликов ва гьар биревню гьаракатчылыкъ, сакълыкъ, жаваплыкъ болдурма чакъырды.

Сергей Меликов дагъы да эсгерген кюйде, Россияны Президенти В.Путин РФ-ни Федерал Жыйынына этген Чакъырывунда англатгъаны йимик, бугюн бир зат да этмей, гележекде бары да гьал яхшы болур деп умут булан яшамагъа ярамай. Респуб­лика, федерал оьлчевдеги гьар къуллукъчу халкъны яшавлукъ талапларын артдырмакъ учун, аманлыкъны сакъламакъ учун, оьзюню къолундан гелеген бары да ишни этмеге герек.

«Халкъны парахат яшавун бузма сююп гьаракат этегенлер, Темиркъазыкъ Кавказ ва Дагъыстан къалмагъаллар болдурмакъ учун инг де онгайлы ер деп ойлашагъанны биз билебиз. Эгер де шолай иш юрютегенлени арасында федерал гьакимиятлыкъны къуллукъчулары болса, оьзлени немкъорайлыгъы булан зарал гелтире буса, олар бизин учун инг яман ёлну  юрютегенлерден саналажакъ.

Биз федерал центрдан якълав къаравуллама болабыз, тек, инг башлап, оьзюбюзню гючюбюзню къоллап иш гёрме герекбиз. Гьар-бир къурумну ишин анализ этип, осал янларын, къыйыкъсытывларын аян этме тарыкъбыз, къуллукъчулардан къаравулланагъан талаплар артма герек.

Сизге  айтма сюемен, бизге гелеген маълуматлагъа гёре, бир тюрлю ишлеге салмакъ учун урушбат акъча талап этегенлер бар. Сиз ёлбашчылыкъ этеген къурумларда да бар. Эгер де коррупция булан ябушув асувсуз деп эсигизге геле буса, тюгюл. Биз шолай коррупция гьал тувулунгъан гезик­лени бирисин де къаравсуз къоймажакъбыз», – деп эсгерди Сергей Меликов.

Россия Федерацияны Президентини Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округдагъы толу ихтиярлы вакили англатгъан кюйде, бу йыл бары да регионлар учун бюджет маяланы асырап къолламакъ агьамиятлы масъалаланы бириси болажакъ. Эгер де шо бюджет маялар тийишсиз къолланса яда урланса, гюнагьлылар жаваплыкъгъа тартылажакъ, гьатта олагъа ахтарыв иш ачылма да бола.

Генгешде Дагъыстан Республиканы Башчысы Рамазан Абдулатипов, ДР-ни Гьукуматыны Председатели Абдусамат Гьамитов, ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны ёлбашчысы Рамазан Алиев, ДР-ни Халкъ Жыйыныны Председателини биринчи заместители Юрий Левицкий, республиканы министерликлерини членлери, министерликлени, ведомстволаны ва олай да федерал территория гьакимлик иш юрютювню къурумларыны ёлбашчылары да ортакъчылыкъ этди.

 

ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны прес-къуллугъу.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля