Савгъатгъа – китаплар

Алдагъы гюнлерде Буйнакск районну администрациясында Донецск ва Луганск халкъ республикасында яшайгъан яшлагъа савгъатгъа китаплар йиберивге байлавлу гьаракат юрюлген.

 Эсгерилген районну билим берив управлениесини Telegram- каналында билдирилегени йимик, шо гьаркат «Яшлар – яшлагъа», «Къурдашыма китап беремен» деген Бютюнроссия гьаракатны оьлчевюнде юрюле. Охув ожакъларда билим алагъан яшлар оьзлени ортакъчылыгъын болдургъан. Охув ожакъланы ёлбашчыларыны тарбиялав ишлеге къарайгъан насигьат-чылары оланы шо гьаракатгъа къуршамакъ учун айрыча къастын бол-дургъан.

Олар савгъатгъа йибермек учун ренкли суратлар булан безен­дирилип, арив исбарлангъан китапланы топлагъан. Шоланы арасында белгили шаирлени яшлар учун язылгъан шиъруларыны жыйымлары, хабар, ёммакъ китаплар да бар. Ювукъ гюнлени ичинде савгъатгъа йиберилежек китапланы гьарисине яшлар тенг­лилерине оьзлени ёравларын да язып етишдирген.