Россияны халкъларыны Ассамблеясыны Дагъыстан къурумуну жыйыны Магьачкъалада оьтдю

Бугюн, март айны 10-нда, ДР-ни милли политика масъалалагъа къарайгъан министерликни конференц залында «Россия халкъларыны Ассамблеясы» деген къурумну генглешген жыйыны оьтгерилди.

Жыйынны гюнлюгюне гёре эки масъалагъа къаралды.

Биринчиси – оьтген 2016-нчы йылны ичинде этилинген ишлени гьисабын бермек. Экинчиси де Москвада май айны 27–28-нде оьтгерилеген Ассамблеяны 7-нчи съездинде ортакъчылыкъ этеген делегатланы сайламакъ эди.  

АНР-ни (Ассамблея народов России) Дагъыстан регионал къурумну Советини председатели Зикрулла Ильясов жыйылгъан къонакълагъа жыйынны ача туруп, оьтген 2016-нчы йылны ичинде этилинген ишлерини гьакъында айтды, гьисабын чыгъарды..


– АНР къурумну гьюрметли ортакъчылары ва гелген къонакълар! Гьюрметли ёлдашлар! 2016-нчы йыл ДРО АНР учун бек пайдалы болду. 10-дан да артыкъ уллу чаралар оьтгерилди, АНР къурумгъа 8 мингге ювукъ янгы ортакъчыланы къошмакъ гёз алгъа тутулгъан. Эки китап басмадан чыкъды. Дагъыстан республиканы Конституциясыны гюнюне байлавлу шат байрам оьтгерилди. Сонг да, РФ-ни ва оьзге тыш пачалыкълардагъы къурумланы ёлбашчылары булан ёлугъувлар оьтгерилди. Магьачкъаладагъы «Ленинский Комсомол» деген бавунда, Ватаны учун жанын къурбан этген игитлени эсделигин даимлешдирмек муратда 80 терек чачылды.


Ондан къайры да биз республикада оьтгерилеген яш-наслуну патриот ругьда тарбиялав чараларда ортакъчылыкъ этебиз. Мисал учун, оьтген йыл ноябр айны 19-нда Авар театрны алдында террорчулукъгъа байлавлу оьтгерилген жыйында ортакъчылыкъ этдик.


Бизин бугюнгю ДРО АНР къурумну аслу мурады – къырый-къырыйда ерлешген гьукуматланы бир-бири булан сыкълашдырмакъ. Савлай россия халкъларыны милли культурасын, тарихин, тилин сакълавда тындырыкълы къайдада уьстюнде ишлемек, РФ-ни 2025-нчи йылгъа ерли гёз алгъа тутулгъан милли политика Стратегиясыны ишлерин яшавгъа чыгъармакъ. Шо саялы биз бирче биригип, бир-биревге къол ялгъап ишлемеге герекбиз, – деди З. Ильясов.


Жыйында Москвадан гелген россия халкъларыны Ассамблея къурумну председателини ярдымчысы И.В. Галанова, «Дагъыстан» деген китап чыгъарагъан уьйню директору У-О. Гьажиев, дагъыстанны парламентини депутаты Л. Авшалумова, Дагъыстанны спорт министрини биринчи ярдымчысы З. Салавутдинов, ДРО-ну Дербентдеги вакили С. Мирзаханова ва башгъалар чыгъып сёйледи ва этилген ишлеге яхшы багьа бердилер.


                Жыйынны ахырында АНР-ни Дагъыстан къурумну членлеринден май айны 27–28-нде Москвада оьтгерилеген   VII Бютюнроссия съездине беш делегат (З.З. Ильясов, У-О. Гь. Гьажиев, Т.В. Гамалей, С.А. Мирзаханова) сайланды.

Р. ИЛЬЯСОВА.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля