Регионланы оьсювюнде – янгы натижалар

Жыйынны ача туруп, Россия Федерацияны регионара оьсювюню министри Игорь Слюняев къурумну гетген йылгъы гьаракатыны гьасиллерин чыгъаргъан. О гьакъда республиканы башчысыны ва гьукуматыны маълумат агентлиги билдире.

Министрни сёзлерине гёре, социал-экономика стратегияны биринчи бёлюгюн яшавгъа чыгъара туруп, оьсюв­ню хас институтлары, айры экономика зоналары ачылгъан, инвестиция проектлер яшавгъа чыгъарыла. Россия Федерацияны субъектлерини арасындагъы рейтингде инг яхшы деп саналагъан 20-сыны арасында Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округдан Мычыгъыш Республика 7-нчи ерде, Ингуш Республика 12-нчи ерде, Ставрополь край 15-нчи ерде.

Дагъыстан Республиканы Башчысы Рамазан Абдулатипов эсгерген кюйде, Россияны халкъыны яшавун яхшылашдырмакъ учун этилеген гьаракатны яшавгъа чыгъарывда регионара оьсювню министерлиги кёп иш эте. Хыйлы чаралар яшавгъа чыкъгъан. Гьалиги яшавну шартларына гёре, Президент бу министерликни ишине бек агьамият берегени де кёп затны англата.

«Биз республиканы оьзге регионлар булангъы аралыкъларын беклешдирме сюебиз. Мен гелгенде шолай иш этилмей эди. Республиканы бир регион булан да экономика аралыкълары ёкъ. Муна Азербайжан – хоншубуз, экономикасы оьсе. Ону булан да пайдалы дыгъарлар этилмеген.

Биз Дагъыстанда Совет Союзну заманында 2400 минг тон къара нап чыгъара эдик. Гьали он керен аз чыгъарабыз. Азербайжанда нап чыгъарывну он керен артдыргъан.

Биз ягъарлыкъ газны сатып алабыз. Бизин буса газ запасларыбыз 800 миллиард кубгъа етише. Къара нап запасларыбыз да шолай кёп. Мен шо масъаланы оьзюм чечме болмайман, ихтиярым ёкъ.

Регион оьсювню министерлиги этеген иш тюз. Тек биз дагъы да яхшы болгъанны сюебиз. Янгы къайдаланы къоллап, янгы программаланы яшавгъа чыгъарма герекбиз», – деп билдирген Дагъыстан Республиканы Башчысы Рамазан Абдулатипов.Бизин мухбирибиз.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля