Разилигимни билдиремен

Мен сизин тезги охувчугъузман. Айрокъда къумукъ адабиятгъа яшдан берли гьасиретмен. Алдын  къумукъ шаирлерибизни, язывчуларыбызны асарларын бирин къоймай иштагьлы кюйде охуй эдим. Олар магъа ругь бере эди, мени тарбиялай эди. Оьзюмню муаллимлик ишимде кёмек эте эди. Адабиятны кёп сюегеним учун, пагьмум болмаса да, оьзюм де шиърулар язагъан кююм бола.

Гьали буса мени «Ёлдашымны», газетимни тюгюл эсе охумагъа имканлыгъым ёкъ. Неге тюгюл де, аявлу къумукъ тилимде язылгъан янгы асарланы тапма къыйын. Бизин белгили язывчуларыбызны, шаирлерибизни, алимлерибизни нечакъы яхшы асарлары болса да, олар бизден арек. Мени йимик пенсионерлер оланы къайдан тапма герек? Алдын китап тюкенден ала эдик. Гьали китап тюкенлер де ёкъ.

Янгы китап чыкъгъан деп заман-заман газетде охуйбуз. Тек бизин йимиклеге  ону тапма бек къыйын. Сонг да, журналланы, газетлени халкъгъа етишдиреген къурумлагъа артдагъы вакъти тергев ёкъ. Олар кёп осал ишлей. Мен гьар йыл язылагъан «Тангчолпан», «Къарчыгъа» журналланы толу кюйде алмайгъаным уьч йыл бола. Чернышевскийни атындагъы орамда ерлешген почтада язылгъан журналларымдан алтыны орнуна экиси гелди. Почтаны начальниги булан эришип де алдым, не этип де алып болмадым. Гетген йыл 8 номерли киоскдан таба язылдым. Тек нетесен, шо, баягъы, эки журнал гелди, къалгъан 4-сю гелмеди. Редакциягъа бардым, Шейит-Ханум булан сёйледим, не этип де шоланы алма болмадым. Бу йыл редакцияда язылып, шонда барып алма токъташдым. Бизин оьмюрдеги адамланы шолай кант этегенлери кёп бар.

«Ёлдашны» «Къумукъ ожа­гъында» болгъан жыйындан сонг шулай кемчиликлеге де бир чара гёрюлер деп умут этемен. Бизин газетибиз къумукъ миллетни гьайын эте туруп, гьали болгъунча да язывчуланы, театрны, радиону, телевидениени, журналларыбызны вакиллерин чакъырып, ёлугъувлар этип, яратывчулукъда чалышагъан пагьмуларын артдыра гелген. Энниден сонг да «Къумукъ ожакъ» деп де белгиленген сонг, шо гьаракат гючленежекге инанаман. «Къумукъ ожакъгъа» разилигимни билдирип, уьстюнлюклер ёрама сюемен.

 

Минаханым КИШИЕВА,

загьматны ветераны, Дагъыстанны ат къазангъан муаллими.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля