Рамазан Абдулатиповну Янгы йылгъа байлавлу чакъырыву

Гетген йыл мени учун да, сизин учун да гёрмекли йыл болду деп эсиме геле. Дагъыстанда яшап иш гёрмек – мен саялы уллу насип. Сизин учун да гетген йыл бирликни, дослукъну, татывлукъну, умутланы йылы болгъанына инанма сюемен. Биз барыбыз да бир болуп Дагъыстанны бугюнюн ва тангаласын къурма герекбиз. Халкъны яшавун яхшылашдырмакъ учун этилеген ишге биз оьзюбюзню гьаракатыбыздан къайры да, жаваплыгъыбызны да болдурма тарыкъ экенибизни унутма ярамай. Биз бирче иш гёрме герекбиз. Бизин кёп миллетли дагъыстанлы халкъ тезден берли де яхшы яшавну талап этген.

Гетген йыл хыйлы алышынывлар болду. Къыйын болса да, этгенибиз бар. Гьукуматны составын янгыдан къурма тюшдю. Янгы программалар ачылды. Гьакимлик къурумларда кёп янгыртыв ишлер этилди. Республиканы политика, яшавлукъ-экономика ёлу мекенлешди.

Биз хыйлы объектлени токъталгъан къурулушун янгыдан аякъгъа тургъузма болдукъ. 440 чакъырым асфальт ёллар ишленди. Бир минг ярым гектардан къолай юзюмлюклер салынды. 140 минг тон юзюм къайтардыкъ. 82 охув ожакъ, 37 савлукъ сакълав ожакъ къурулду. Май айгъа ерли 22 яшлар бавун да къуруп битежекбиз. Булай гётеринки гьал алда болмагъан.

Тек бизин рази къалдырмайгъан ишлер де ёлугъа. Болса да, биз бирче иш гёрюп, Дагъыстанны четим гьалдан чыгъаражагъыбызгъа инанаман. Халкъны аманлыгъын болдурув да – бизин аслу борчубуз.

Гетген йыл Дагъыстанны халкъ шаири Расул Гьамзатовну 90 йыллыгъын да, Дагъыстанны Россиягъа къошулгъанына 200 йыл тамамланагъанын да тындырыкълы кюйде белгилеп оьтгердик. Шо эки де агьвалат бизин халкъны да, Россияны оьзге халкъларыны да бирликде гележеги барны ачыкъдан аян этди. Тек бир-бир адамланы яман гьаракатлары бизин Дагъыстанны эрши этип гёрсетме сюе. Шолайлагъа къаршы туруп, биз республикабызны абурун гётерме герекбиз. Биз дагъы да сыкълашма тарыкъбыз. Да­гъыстанлылар кёп уллу къыйынлыкълардан да чыкъма бажаргъан халкъ. Бизин арабызда дослукъ, бирлик, татывлукъ, аманлыкъ бир заманда да сёнмесин.

Янгы йылда халкъны яшавун яхшылашдырмакъ учун бизин бары да имканлыкъларыбыз бар. Инанаман, бизин Дагъыстан гележекде алгъа барагъан, оьсювюн йыл сайын артдырагъан рес­публика болажакъ.

Сизин Янгы йыл булан къутлайман! Агьлюлеригизде сююв ва аривлюк сёнмесин. Сизге савлукъ, аманлыкъ, дослукъ, татывлукъ ёрайман. Янгы йылыгъыз къутлу болсун!

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля