Рагьмулукъ кёмек етишдирилежек

Хамисгюн, июль айны 7-синде, Украинада юрюлеген хас асгер гьаракатда ортакъчылыкъ этегенлеге гезикли рагьмулукъ кёмек йиберилди. Донбасгъа йиберилеген шо рагьмулукъ кёмекни ёлгъа салмагъа шо гюн Дагъыстан Рес­публиканы Башчысыны насигьатчысы Станислав Маликов, белгили жамият чалышывчулар ортакъчылыкъ этди.

Айрыча алгъанда, 1999-нчу йылда бизин республикагъа чапгъын этген халкъара жинаятчы уьюрлеге къаршы тургъанланы «Интербригада» деген къурумуна къуршалгъанлар герти жагьлыкъ гёрсетди. Неге тюгюл, рагьмулукъ кёмекни топлав йимик шо инсаплы гьаракатда олар барысы да бир йимик къаст этип чалышгъан.

Бизге берген баянлыгъын­да «Интербригаданы» рес­пуб­­лика штабыны ёлбашчысы, генерал-майор, афгъан давну ортакъчысы Муталим Муталимов билдиргени йимик, шо сипте Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликовну тапшурувуна гёре яшавгъа чыгъа. Ону сёзлерине гёре, рагьмулукъ кёмек гьисапда йиберилеген малланы топлавгъа кёп санавдагъы къурумланы ва идараланы ёлбашчылары ва къуллукъчулары къуршалгъан. Оланы арасында далапчылар рагьмулукъ кёмек гьисапда йиберилеген малланы багьаларын шайлы тюшюрюп, не де тегин берип къол ялгъагъан.

Шо ишде ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутаты Жамалутдин Гьасанов да гьар заманда йимик ягъадан къарап турмагъан. Ону харжына гьава бошлукъгъа тергев этеген «Дрон» алатлар сатылып алынгъан. Шолайлыкъда, Донецк ва Луганск республикаларда ерли халкъны миллетчиликге къуллукъ этегенлерден якъламакъ муратда кёп къыйын шартларда дав гьаракат юрютегенлеге етишдирмек учун 20 тондан да артыкъ гьар тюрлю маллар жыйылгъан.

Шо гьакъда айта туруп, Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликовну тапшуруву булан эсгерилген малланы ерине етишдирмек учун ёлгъа чыкъгъан авур юк ташыйгъан машин гёрсетилгенин де эсгермеге тюше. Шону дагъы да эки енгил автомашин ёлда узатажакъ. Шулай шабагьатлы ишге бары да дегенлей ерли гьакимлик къурумланы жамият бирлешивлени, рагьмулукъ фондланы ва далапчыланы вакиллери гележекде де къошум этежегине бир де шек­лик этмеге тюшмей.

Н. БАЙБОЛАТОВ.

Автор чыгъаргъан сурат.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля