Онкология центрны иши булан таныш болгъан

Новости Ёлдаш
3 июля 2022 в 07:35 64
Алдагъы гюнлерде Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны вакиллери республиканы онкология центрыны иши булан таныш болгъан. Халкъ Жыйынны Председатели Завур Аскендеров, Халкъ Жыйынны  савлукъ, загьмат, социал политика комитетини председатели Ильяс Мамаев, Дагъыстанны савлукъ сакълав министри Татьяна Беляева онкология центрны бёлюклерин, шоланы тарыкъ-герек булан таъмин этилген кююн тергеп чыкъгъанлар.

Бу онкология центр учун «Савлукъ сакълав» деген Милли программагъа гёре,  Дагъыстанны савлукъ сакълав министерлиги оьр даражалы  технология сатып алгъан. Бугюнлерде шонда МРТ, МСКТ ва цифра къайдалы рентгенлер, маммография, эксперт класлы УЗИ аппаратлар, клинико-биохимия ва цитология лабораториялар ишлеп тура.

Хирургия бёлюгюнде оьр техниканы пайдаландырып операциялар этиле. Шондан къайры, химия терапия этмек учун поликлиника ва гюндюзгю стационар иш гёре.

2020-нчы йылда  онкология аврувлар учун  40 койкагъа ери булангъы бир бина  къурмагъа башлагъан эди. Шондан къайры, бир сменада 200 адамны къабул этмеге болагъан поликлиника да ишленип тура. Харж ва техника якъдан таъмин этилгенлик де онкология аврувлагъа медицина кёмекни  яхшылашдырмагъа имканлыкъ бере.

Эки йыл алъякъда республика онкология центры шавла къайдалы терапияны къолламагъа болагъан эки дюнья даражалы техника да алгъан. Шолар булан операциясыз янгы билинип турагъан аврувну белгилерин тайдырмагъа бола.
Бирдагъы, аппаратлар токъташдырмакъ учун бу он­кология центргъа хас бун­керлер къурмагъа тарыкъ. Шогъар ерли бюджетден харж гёрсетилмеге герек. Дагъыс­танны Халкъ Жыйыныны Пред­седатели Завур Аскендеров, депутатлагъа тапшуруп, оланы тергевюнде сакълап, тийишли кюйде якълап,  бу ма­съаланы чечмеге  сёз берген.