Магьачкъала портну оьсювю учун

Документни тюбюне «Магьачкъала денгиз савдюгер порт» деген пачалыкъ унитар предприятиени генеральный директоруну къуллугъун кютеген Мурат Хидиров ва «Порт-Петровск» деген ООО-ну генеральный директору Хучбар Хучбаровну къоллары салынгъан.

Шолай разилешив этмекни аслу себеби – Магьачкъала денгиз портну ишини сан янын яхшылашдырмакъ, портну гележекде этежек пайдасын ва имканлыкъларын генглешдирив булан байлавлу. Шо гьакъда Рамазан Абдулатипов булай эсгерген: «Бизин республиканы далаплы адамлары булан бирликде биз шо ишни яшавгъа чыгъармагъа гёз алгъа тутгъанбыз. Шо ёлда бирче чалышмакъ учун далапчы адамлар Сулейман Керимовну, Зиявутдин ва Магьаммат Магьамматовланы, Магьаммат Гьажиевни, Омар Муртазалиевни ва оьзгелерин де къуршама герекбиз».ДР-ни Президентини ва Гьукуматыны прес-къуллугъу.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля