Къутлав

Россия Федерацияны Конституциясы Россия Федерацияны кёп миллетли халкъы пачалыкъгъа тарихи кюйде бирикгенин тасдыкъ этди. Амма шону булан бирге ону халкъларыны культурагъа, адатлагъа ва мердешлеге бакъгъан якъдагъы башгъалыкъларын инкар этмеди. Дагъыстанлылар Россия Федерацияны Конституциягъа аминлигин гёрсете туруп, башында В.В.Путин де булан оьзюню бирлигин сакълама болду. Россияны ва Дагъыстанны менлигин сакълавда къаттылыкъ болдурду.

Республиканы загьматчылары уьлкесини экономикасын оьсдюрювню уьстюнде ишлей, Дагъыстан болма тюшмейген, бизин халкъны тарихине къыйышмайгъан затланы къатты кюйде гери ура.

Дагъыстанлылар Дагъыстан, Россия гючлю ва аман болгъанны сюе. Дагъыстан Республиканы оьсювюне бакъдырылгъан приоритет проектлер Россия Федерацияны Конституциясына салынгъан принциплеге кюрчюленген, гьар дагъыстанлыны яшавун яхшылашдырывгъа, эркин кюйде оьсювюне, аманлыгъына ва моллугъун болдурувгъа бакъдырылгъан.

Гьакимиятлыкъ ва жамият ватандашланы санлы яшаву болгъанны ва аман кюйде загьматгъа къуршалгъанны сюе.

Мен республика кризисден чыгъажакъгъа, дагъыстан жамиятны яшавуну кёбюсю янларын янгыртмагъа болажагъыбызгъа инанаман. Аз-маз затлагъа хатиржан болмай, янгыз оьзюню гьакъында ойлашмай турмагъа герек. Ватандашларыбызны ишлерин моллу кюйде юрютмеге герек. Шолайлыкъ анадаш юртланы, районланы ва шагьарланы ишлерине бакъгъан якъда да болмагъа герек. Шолай дагъыстанлылар аз тюгюл.

Гьюрметли дагъыстанлылар! Бирликдеги Ватаныбызны ватандашлары! Сизге парахатлыкъ ва рагьмулукъ, Дагъыстанны ва Россияны чечекленивю учунгъу къастыгъызда янгы уьстюнлюклер ёрайман!

Р.Абдулатипов,

Дагъыстан Республиканы Президенти.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля