Къурдашыны тилевюне гёре

Россияны Ахтарыв комитетини Дагъыстан ахтарыв управлениеси Тарумов районда ерлешген яшлар ял алагъан лагерни директоруна къаршы уголовный иш ачгъан.

Ахтарывчулар токъташдырагъан кюйде, лагерни башчысы гетген йыл къурдашыны тилевюне гёре, ону уьч ювукъ адамын ишге алгъан болгъан. Тек олар бир гюн де ишге гелип гёрюнмеген, амма алапасын низамлы кюйде гьар айда алып тургъан. Шону булан пачалыкъгъа 500 минг манатны оьлчевюнде зарал гелтирилген.

Директорну къуллу­гъундан азат этгенлер. Тергевлер тамамлангъан сонг, ону ишине район судда къаралажакъ.