Къумукъланы байрамы

Театрны эркин ва исси догъасында байрамны ортакъчылары алданокъ ойлашып,  «Эсге алыв» деген ат булан гьазирлеген бырынгъы экспонатланы малим этив, «Къумукълар суратларда»  деген выставка, «Къардашлар бетге-бет» деген таныш болув ва гьакълашыв майданча, эсгерилген къурумну тамгъа белгисин ва байракъларын уьлешив, художникни янында жувса таягъан боявлар булан яшланы яягъына байракъ-тамгъаны суратын этдирив ва эсделикге сурат алдырыв, китаплар сатыв булан къурумлу кюйде иш юрютдюлер.
Перде гётериле. Байрамны къурувчулардан Арслан Хасанлы ва Дагъыстанны халкъ артисти Байсолтан Осаев къаравчулар булан салам берип сорашалар. Булай исси къаршылавдан  ер тапмайгъаны гьис этилеген Арслан Хасанлы Дагъыстанны маданият министерлигини ва театрны ёлбашчыларыны атына гьакъ юрекден разилигин билдире.
Башында бухари папахлары, уьстюне гьазирли-белбавлу къара чепкенлер, белине хынжаллар такъгъан арнавутлардай исбайы дёрт батырны ортасында, янгы яшавну тюсюндеги къызыл къабалай гийип, сари белбав ва гюлмелли байлап чыкъгъан йырав Зара таза ва сигьрулу ангы булан башлап, таъсирли йырны хор болуп айталар.
Моздок къумукъланы «Нурлан» деген йыр айтыв, бийив амсамблини чыгъышы, Буйнакск  районну Эрпели юртундан гелген «Мадигин» деген халкъ хоруну йырлаву, Бабаюрт райондан Завур Завуров ва «Душа России» деген савгъатгъа ес болгъан Батыр Апаевни аргъан-теп булан бырынгъы къумукъ макъамланы уста кюйде согъуву жыйылгъанланы тазза дегенче къурчун къандырып турду.
Белгили ва пагьмулу йыравларыбыз Айна Ибрагьимова, Юлдуз Топаева, Рукъуят Гьамзатова, Элдар Муслимов ва Женнет Умалатова,  Торкъалини «Сарихум» деген бийив ансамблини яш бийивчюлери, Адил Уцумиев ва Лейла Алиева, Даниял Гьарунов, Рупият Салиева, Тахмина Умалатова, «Магьачкъала» деген ансамблни ортакъчылары, пагьмулу ногъай йырав Патимат Нюрлюбаева, уста аргъан согъувчу Марат Акаев ва Женнет Умалатова, Солтан Айгъази, Абсамат Абсаматов, Рустам Агьматханов  айтгъан йырлар, гёрсетген къужурлу номерлер къаравчуланы эсинде узакъ заманлагъа къалар йимик эди.
Сагьнагъа къумукъ халкъыбызны Моздок бойдан башлап Гьайдакъ бойгъа ерли ерлешип яшавлукъ этеген жамаатларыны вакиллери чакъырыла. Арслан Хасанлы оланы гьарисине сёз де берип, баракалла билдирип, «Къумукълар» деген къурумуну байракъларын тапшура. Олар да оьз гезигине булай байрамны гьазирлегенлени атына алгъышларын этип, савгъатларын тапшуралар.
«Уллу къумукъ гечеси» Дагъыстанны халкъ артисткасы Зоя Чунаеваны аргъан согъуп айтгъан таъсирли йырлары ва театрны бинасыны эркин майданчасында согъулгъан тойда къурч къумукъ бийивлер булан тамамланды.

Казим КАЗИМОВ.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля