Къоллавчуланы къыйнайгъан масала

Бу йылны гюзю явунларсыз оьтсе де, декабр айны башындан тутуп явагъан янгурлардан гёз ачмагъа болмай.Чакъны четимликлерине де къарамайлы бугюнлерде республикабызда ягъарлыкъ-энергетика комплексини къышгъа гьазир этивге байлавлу ишлер арасы бёлюнмейген кюйде оьтгериле.

«Дагъыстан» деген республика маълумат агентлигинде дагъыстанлы къоллавчуланы къыйнайгъан агьамиятлы масалагъа байлавлу болуп регионну журналистлерине ДР-ни энергетика ва тарифлер министри Марат Шихалиев, «Дагэнерго» деген акционер жамиятны баш инженерии Гьажи Гьажиев, Магьачкъаланы яшавлукъ коммунал хозяйство управлениесини башчысыны заместители Сайитгьюсейн Магьамматов ва шолай да оьзгелер жамият къурумланы вакиллери баянлыкъ берди.

– Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликовну сиптечилиги булан арт вакътилерде республикабызны электрик хозяйствосун янгыртывгъа байлавлу ярашдырыв ишлер генг кюйде оьтгериле, – деди Марат Шихалиев. – Этилинген ишлер кёп, тек этилмеге герекли ишлер дагъы да кёп. Неге десегиз, республикабызны электрик хозяйстосуну 70-75 процентини къоллав болжаллары битген. Шону учун къошум гьисапда дагъы да 1,75 миллиард манатны харжламакъ учун чаралар гёрюле.

Прес-конференцияны барышында берилген кёп къадардагъы соравлагъа жаваплар къайтарылды.

Къ. КЪАЗАКЪМУРЗАЕВ.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля