Кочапланы муаллими

Белгили кочап Болат Гьажиев Къарабудагъгент юртда 1981-нчи йылда тувгъан. Школаны 6-нчы класына юрюйген вакътисинден башлап, ол оьзюню тенглилери йимик спортну гьар тюрлю журалары булан машгъул болмагъа башлагъан.

 1994-нчю йылларда Болат охуп турагъан 2 номерли орта школада охувчуланы арасында тутушуп ябушувдан район ярышлары юрюле. Шо вакътиде яшланы ва яшёрюмлерини юрт спорт школасыны директору Казим Жалилов ярышлагъа къарама баргъан Болат Гьажиевни гьазирлиги ёкъ кюйде ябушув халчагъа чыгъара. Болат Гьажиевни шо гюнгю ябушуву ону 2-нчи ерге ес эте.

Шогъар юрегинден рази болма­гъан Болат шо ярышланы артындагъы гюнюнден башлап оьзюню бары да гьюнерин спортгъа багъышлап гечеси-гюню булан оьзюню бажарывлу­гъун артдырмакъ учун чалыша. Шолай гьаракат этивюню натижасында ол 1995-нчи йылда охувчуланы арасында гезикли ярышларда гёнгюллю кюйде ортакъчылыкъ эте ва районда биринчиликни ала. Шо йылланы ичинде Болат Гьажиев школаны да яхшы натижалар булан битдирип, ДГПУ-ну физкультура дарсланы муаллимлерин гьазирлейген факультетин де тамамлай.

Болат Гьажиев артдагъы йыллар оьзю кёп сююп сайлагъан спортну ушу-саньда къайдасындан къайда ярышлагъа барса да, утуп, алдынлыкъны къазанып къайтагъаны да кёп йыллар бола. Ол ушу-саньда ярышларда Дагъыстанны 5 керен, Россияны 4 керен, дюнья ярышларында 2 керен биринчиликни къазангъан.

Болат Гьажиев оьзюню спортгъа бакъгъан якъдагъы бажарывлугъун, сюювюн юртлу яшёрюмлеге уьйретип юрюйгени де 21 йыллар бола. Айтагъаным, ол оьр охув ожакъда охуйгъан йылларындан башлап да юртдагъы спорт школада тренер касбуну юрютме башлагъан. Ону алдында ушу-саньда ябушувгъа уьйренген юртлу яшланы кёплери Дагъыстанны, Россияны, Европаны, гьатта дюньяны чемпионлары болгъанлары да бар.

Шолай, гьали-гьалилерде, январ айны ахырынчы гюнлеринде, Кас­пийск шагьарда ушу-саньда ябушувдан яшёрюмлени арасында оьтгерилген Дагъыстанны чемпионатында ону алдында ябушувланы къайдаларына уьйренип юрюйген кочапланы бир нечеси де ортакъчылыкъ этген. Оланы арасындан 56 кило авурлукъда ябушгъан Гебек Гебеков, 60 кило авурлукъда ябушгъан Жанболат Гьажиев, 60 кило авурлукъда ябушгъан Умалат Гьажиев 1-нчи ерлени алгъанлар. 56 кило авурлукъда ябушгъан Умалат Гьажиев буса шо ярышларда 3-нчю ерге ес болгъан. Дагъыстанны оьлчевюнде юрюлген ярышланы алдынлылары болуп къайтгъан кочап­ларыбызны ва оланы тренери Болат Гьажиевни етишген гезикли уьстюнлюклери булан биз де къутлайбыз.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля