Инг бажарывлу муаллим сайланды

Къарабудагъгент районда да конкурсну да район оьлчевюндеги сынавлары оьтгерилди. Конкурсну талапларына гёре муаллимлер комиссияны тергевюне оьзлени портфолиосун берип, оьзлени аслу педагогика ойларын, пикруларын  якъламагъа герек эди. Биринчи сынавлардан оьр къыйматлар булан оьтме бажаргъан 5 муаллим  экинчи тургъа чыкъмагъа имканлыкъ къазанды. Экинчи турда буса муаллимлер, ачыкъ дарслар гёрсетип, оьзлени алдынлы сынавун жюриге  тасдыкъ этмеге герек эди. Муаллимлени бары да ачыкъ дарслары  Къарабудагъгент гимназиясында оьтгерилди. 

Муаллимлер берген гьар дарс  янгы педагогика къайдалагъа асасланып,   гьалиги талаплагъа гёре, компьютер, проекторну кёмеклиги булан онгарылгъан эди. Дарсда бары да яшланы ишге къуршамагъа, къыйматлама кёмек этердей тапшурувлар, барышын жанландырардай шартлар тувулунгъан эди. Муаллимлер дарсларында билим берив яны булан тамамланып къалмайлы, тарбиялав муратны да гёз алгъа тутуп, яшлар учун берилеген материалны таъсирлигин артдырдылар.

Гьар гёрсетилген дарс  Къарабудагъгент билим берив управлениесини янындан толу кюйде анализ этилинип къыйматлангъандан  сонг гьасиллер  белгили болду. Шо гьасиллеге гёре 1 номерли Къарабудагъгент орта школаны ингилис тилден дарс  беривчюсю Багьавутдин Абушев 1-нчи ерге ес болду. 2- нчи ерни эки муаллим алды. 2 номерли Къарабудагъгент орта школаны биология дарсдан муаллими Элмира Ильясова да ва 2 номерли Къурбуки школаны ингилис тилден дарс беривчюсю Маккамагьаммат Гьажиханов да, 3-нчю ерге 2 номерли Паравул школаны муаллими Кумсият Абдуллаева ва Аччи орта школаны муаллими Зубайдат Магьамматкъадиева ес болдулар.

Конкурсну район оьлчевдеги натижаларына гёре Багьавутдин Абушев ерлеге гёре оьтгерилген сынавларда ортакъчылыкъ этежек ва  ондан да алдынлы ерге ес болса, «Дагъыстанны 2014-нчю йылны муаллими» деген лайыкълы атны республика оьлчевюнде къазанмакъ учун чалышажакъ.

 

 

Р. МУСАЕВА.

Автор чыгъаргъан сурат.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля