«Имам Шамил Ахульго» деген кинопроектни айланасында


Кинопроектни айланасында режиссёр Константин Бутаев булан Ахульго тавгъа барылгъан. Шолай да, Дагъыстан Рес­публиканы Башчысы Рамазан Абдулатипов булан ёлугъувлар оьтгерилген. Кинопроектни сценарийини автору белгиленген.

«Имам Шамил Ахульго» деген кинопроектни айланасында артдагъы 11 айны ичинде этилген ишлени арасында ДР-ни Гьукуматыны Председателини биринчи заместители Анатолий Карибов булан бир нече ёлугъув­лар ва проектни къурум комитетини ортакъчылары Гьамзат Гьамзатов, Юсуп Дадаев, Гьасан Абдуллаев ва башгъалары булан да ёлугъувлар оьтгерилген.

Сценарийни автору Шапи Казиев ДР-ни Башчысы Рамазан Абдулатипов ва Анатолий Карибов булан ёлукъгъан. Умуми кюйде алгъанда, кинопроектни айланасында оьтгерилген ишлеге кинолар чыгъарагъан «Дагестан» деген компанияны генеральный директору М. Абдулкъадыров оьзюню янындан  1 миллион 250 минг манат акъча да харжлагъан.

 

Кинолар чыгъарагъан «Дагестан» деген компания.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля