Ибрагьимни янгы уьстюнлюгю

Тутушуп ябушувну сюеген дагъыстанлылар, шоланы арасында оьзюм де белгили спортчу, Олимпия оюнларыны 2 керен чемпиону Абдулрашит Садулаевни атындагъы спортшколада Россияны ат къазангъан тренери Элдар Нажмутдиновну ёбашчылыгъы булан тутушуп ябушувну сырларына теренден уьйренеген яш кочабыбыз Ибрагьим Къадиевни ярышларда гёрсетеген натижаларына, йылдан-йыл оьрлюклеге гётерилегенине гьайранлы къарайбыз. Ол 2023-нчю йылда 21 йыл битмеген кочапланы арасында Россияны, сонг Дюньяны чемпиону болду.

 

Апрель айны 24 – 26-нчы гюнлеринде Мычыгъыш Республиканы тахшагьары Грозныйда оьзлеге 21 йыл битмеген яшоьрюмлени арасында тутушуп ябушувдан Россияны чемпионаты оьтгерилди. Шонда 450 спортчу ортакъчылыкъ этди. Биринчи гюн халчагъа 6 авурлукъда 270 кочап чыкъдылар. Шо гюн тутушагъан кёп дагъыстанлыланы арасында 86 кило авурлукъда гьюсемегентли яш кочап Ибрагьим Къадиев де бар эди. Ол уьст болажагъына бирев де шекленмей эди. Шолай болуп да чыкъды. Ибрагьим шо гюн халчагъа 4 керен чакъырылды. ­ Оьзюне къаршы тургъанланы барысын да таза утмагъа бажарды. Ярым финалдагъы тогъатартыву къаныгъывлу болса да дагъыстанлы кочап Юсуп Шайыповну да ол оьзгелерин йимик таза утду ва финалгъа чыкъды.

Артдагъы гюн биринчи ер учун болгъан тогъа­тартыв 15:4 санав булан бизин кочапны пайдасына битди. Ибрагьимге къаршы тургъан Ханты-Мансийск округдан гелген яш кочап Бозигит Исламгереев де (къумукъ яш),  нечакъы къасткъылса да, сынаву кёп бизин батыргъа батмагъа болмады. Натижада Ибрагьим Къадиев халчадагъы беш де тогъа­тартыву бирев де шекленмейген кюйде оьтдю демеге болабыз. Ярышланы онгаргъанланы гьисап этивлерине гёре ол «Лап яхшы кочап» деген оьр атгъа лайыкълы деп белгиленди.

Ювукъ арада бу оьмюр­деги яш кочапланы арасында дюнья ва Европа ярышлары оьтгерилежек. Оьр канзиге мингенлер дюнья, 2-нчи болгъанлар Европа ярышларына баражакъ. Дюньяны чемпиону Ибрагьим Къадиев тренери Э.Нажмутдиновну башчылыгъы булан оьзюню экинчи дюнья ярышларына тындырыкълы гьазирлик гёрмеге башлагъан. Биз олагъа шо ёлда янгы ва уллу уьстюнлюклер ёрайбыз.

Яш кочапны халчадагъы уьстюнлюклерине тамашалыкъ эте туруп, биз ону биринчи тренери Зубайругьажи Керимхановну атын уллу абур булан эсгеребиз. Оьмюрге уллу болмаса да, Зубайругьажи – пагьмулу тренер. Гьар гюн Къаягентден Гьюсемегентге гётерилип, ерли яшланы спортда кёп сюйген журасына юреклерин сингдирип, олардан Ибрагьим йимик къатты ва бажарывлу кочапланы гьазирлей. Ол Ибрагьим йимик кочапланы арагъа дагъы да чыгъаражагъына бир де шекленмейбиз.

 

Магьамматрасул ИБРАГЬИМОВ,

Къаягент район.