Ишчи сапар булан Дагъыстангъа гелген

       Россия Федерациясыны Президентини Темиркъазыкъ— Кавказ федерал округдагъы толу ихтиярлы вакили Юрий Чайка март айны 11-нде ишчи сапар булан Дагъыстангъа гелген. Шо гюн Да­гъыстан Республиканы Башчысы Владимир Васильевни де, Владимир Чайканы да республиканы Гьукуматыны уьюнде ёлугъуву оьтгерилген.

 

Ёлугъувда ортакъчылыкъ этгенлени арасында Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитов, ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны ёлбашчысы Владимир Иванов, республиканы гьакимлик къурумларыны ёлбашчылары, толу ихтиярлы вакилликни аппаратыны къуллукъчулары да болгъан.

Юрий Чайка билдирген кюйде, гёз алгъа тутулгъан булай ишчи сапарланы яшавгъа чыгъара туруп Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округну Ингуш, Къабарты-Балкъар, Къарачай-Чергес республикаларында да шулар генгешлер оьтгерилген.

«Бизин мурадыбыз – Темиркъазыкъ Кавказны регионларында оьсювню болдурмакъ учун ерли гьакимлик къурумланы, жамиятны, гьар-бир ватандашны да пикруларындан гьасиллер чыгъармакъ», – деген Президентни толу ихтиярлы вакили.

Генгешни барышында Дагъыс­тан Республиканы социал-экономика масъалаларына да къаралгъан. Юрий Чайка бизин республикада туризм тармакъны оьсювюне айрыча агьамият берегенин эсгерген.

Дагъыстан Республиканы Башчысы Владимир Васильев де регионда социал-экономика оьсювню болдурмакъ учун амалгъа гелтирме бажарылгъан ишлени гьакъында айтгъан.

Шо гюн Гьукуматны уьюнде Россияны Президентини Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округдагъы толу ихтиярлы вакили ва республиканы ёлбашчысы, хас кюйде Уллу Ватан давну ортакъчыларына «1941-1945-нчи йыллардагъы Уллу Ватан давдагъы Уьстюнлюкню 75-йыллыгъы» деген юбилей медаллар да тапшургъан.

Максим ЭСЕНБИЕВ.