Гюнню гючюн къоллайгъан электростанция ачылгъан

Гьукуматны Председатели булан ону заместители Магьамматгьюсейн Насрутдинов, ДР-ни промышленност ва энергетика министри Ризван Къазимагьамматов, ДР-ни жамият палатасыны председатели Гьамзат Гьамзатов, «РусГидрону» Дагъыстан филиалыны директору Тимур Гьамзатов, «Каспийск шагьар» деген муниципал бирлешивню башчысы Жамалутдин Омаров ва башгъалары болгъан.

«РусГидрону» Дагъыстан филиалыны директору янгы электростанцияны гьакъында баянлыкъ берген. Проектни багьасы – 1,5 миллион евро. Объектни гючю – 5 минг киловат сагьат. Станцияны биринчи бёлюгюню гючю – 1 минг киловат сагьат. Гюнню энергиясын къоллайгъан электростанцияны биринчи бёлюгюн эки жуманы ичинде къурашдырмагъа бажарылгъан. Проектни инвестору – ООО «МЭК – Инжиниринг» компания. Шулай электростанциялар Хунзах районда да къурулажакъ.

Дагъыстанны Президентини, Халкъ Жыйыныны, Гьукуматыны атындан Абусамат Гьамитов жыйылгъанланы агьамиятлы агьвалат булан къутлагъан.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля