“Герти маълумат берегенигиз яхшы…”

ДР-ни милли сиясатгъа ва дин ишлеге къарайгъан министри Энрик Муслимов республикада чыгъагъан милли газетлени баш редакторлары булан ёлугъув оьтгерди. Ёлугъувда Дагъыстанны маълумат ва печат агентлигини вакиллери де ортакъчылыкъ этди.

 

Министр бизин республикада юрюлеген пачалыкъ милли сиясатны гьакъында хабарлай туруп, милли газетлерде шо гьакъда герти маълумат берилегенни эсгерди ва газетлени ишине разилигин билдирди. Дагъыстанны миллетлерини арасында эришивлюклер, татывсузлукълар болмагъанны айта туруп, яшёрюмлер булан англатыв ишлер юрюлегенни эсгерди.Украина бойда юрюлеген дав агьвалатланы гьакъында айта туруп, онда ортакъчылыкъ этеген бизин республиканы вакиллерини гьаракаты милли газетлерде ер табагъанына ра­зилигин билдирип, шо ишни узатма тийишли экенин де айтды.

Бу йыл Дагъыстандан гьаж къылма 11 минг 40 адам барып гелгенин эсгере туруп, олар сав-саламат оьз борчун кютюп гелгенин билдирди. Август айны алтысындан тогъузу болгъанча бизин республикагъа тыш пачалыкъларда яшайгъан юзге ювукъ дагъыстанлылар гелегенин де айтды. Еттинчи августда олар булан уллу жыйын оьтгерилежегин эсгере туруп журналистлени шонда ортакъчылыкъ этмеге чакъырды.