Эки янгы идара ачылды

Шо агьвалатлагъа багъышланып район­гъа Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны Председателини биринчи заместители Ю. Левицкий, Дагъыстанны Гьукуматыны Председателини замес­тители М. Исаев, Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны комитетини ёлбашчысы Б. Батталов, Дагъыстанны байлавлукъ ва телекоммуникация министри С. Алиев ва оьзге къонакълар гелди. Буйнакск районну башчысы Д. Шихсайитов булан бирге олар бир башлап Тёбен Къазанышгъа, мунда къурулуп битген центрны ачылывуна бардылар.

Гелген къонакълагъа ва жыйылгъанлагъа сёз айта туруп, районну башчысы эсгерген кюйде, шо центрда буссагьат 15 адам ишлей. Гележекде мунда кютюлеген къуллукъланы санаву артажакъ ва ишлейгенлер дагъы да кёп болажакъ. Къысгъа болжалны ичинде шу бинаны къуруп берген къурувчулагъа да, бугюнгю шатлыкъгъа гелген къонакълагъа да рази­лик билдирген сонг, Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны Председателини биринчи заместители Ю. Левицкийге сёз бериле. Ол бары да жыйылгъанланы бу агьвалат булан, етип гелеген Янгы йыл байрам булан оьзюню атындан да, Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны Председатели Х. Шихсайитовну атындан да къутлады.

Дагъыстанны Гьукуматыны Председателини заместители М. Исаев эсгергени йимик, Тёбен Къазанышда ачылгъан центр бизин республикада ишлеп турагъан шолай центрланы 15-нчиси болуп токътай. Бу центрлар адамлагъа 200-ден де артыкъ гьар тюрлю пачалыкъ ва муниципал къуллукъланы кюте. Шоланы гьакъында МФЦ-ни сайтына гирип билмеге де бола.

Буйнакск районну «Темирхан-Шура» деген ансамблини ортакъчылары гелген къонакълагъа гёрсетген къурч бийивлеринден, шолай да «Байтерек» деген хорну къумукъ тилде айтылгъан бир йырындан сонг, МФЦ-ни ачмагъа Ю. Левицкийге, М. Исаевге ва Д. Шихсайитовгъа изну берилди. Лента гесилип, къонакълар ва жыйылгъанлар центрны ичине гирип къарадылар, онда ишлейгенлеге соравлар бердилер.

Тюшден сонг шатлы агьвалат Халим­бекавулгъа гёчдю. Мунда уллу ёлну ягъасында яшлар бавуну бинасы къурулуп битген. Магьачкъаладан гелген къонакълар ва районну ёлбашчылары «Журавлик» деп ат тагъылгъан бу яшлар бавуну ачылывунда ортакъчылыкъ этдилер.

Бир башлап Буйнакск районну башчысы Д. Шихсайитов оьзюню къутлав сёзюн айтды, Халимбекавулда 50 яшгъа ери булангъы янгы яшлар баву пайдаландырывгъа берилегенни билдирди.

Гелген къонакълардан Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны Председателини биринчи заместители Ю. Левицкий, Дагъыс­танны Гьукуматыны Председателини заместители М. Исаев ва башгъалар Халимбекавулда яшайгъанланы, Буйнакск районну бары да ватандашларын шу шатлы агьвалат булан къутладылар. Халим­бекавулдагъы башлапгъы школаны охувчу яшлары айтгъан шиърулар, йырлар да жыйылгъанланы кепине гелди.

 

 

Оьз мухбирибиз.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля