Дослукъ аралыкъланы беклешдирмек муратда

Итнигюн, июль айны 24-де оьтгерилген прес-конференцияны барышында яшёрюмлени арасында яшавгъа чыгъарылагъан «Дослукъну маякълары» деген проектни сиптечилери мухбирлени соравларына жаваплар къайтарды. Инг алда эсгерилген проектни ёлбашчыларыны бириси Загьида Садыкъова билдиргени йимик, шону яшавгъа чыгъарывда къуршалгъан жагьил адамланы санаву 80-ге етише. Оланы оьмюр чагъы 28 йылдан оьтмей.

                _____________________________________________2017-йыл берилген Россияны Президентини гранты булан якълангъан шо проект Пятигорск шагьарда июль айны 30-нда башлана ва Дагъыстан, Мычыгъыш, Ингуш, Темиркъазыкъ Осетия-Алания, Къарачай Чергес, Къыбла Осетия, Къабарты-Балкъар Республикаларда яшавгъа чыгъарылажакъ. Проектни ортакъчылары 4 гюпге пайланып, эки жуманы узагъында алданокъ танглангъан эки республикада болажакъ. Шо республикаларда олагъа тарихи агьамияты булангъы имаратлагъа сапар этмеге, олай да шоларда яшайгъан халкъланы маданияты, адатлары ва мердешлери булан таныш болмагъа имканлыкъ берилежек. Шону булан бирге, тюрлю-тюрлю миллетли жагьил адамларыны арасында къурдашлыкъ, дослукъ аралыкъланы беклешдиривге шартлар яратылажакъ.


Ону сёзлерине гёре, шо проектни белгили журналист Руслан Гусаров ойлашып арагъа чыгъаргъан. Артдагъы вакътилерде ол Москвадагъы оьр охув ожакъларыны бирисинде жагьил адамлар булан ишлеп тургъан. Шо проект де ону асувлу гьаракатыны натижасы болуп токътай. Ачыкълашдырып айтгъанда, ол гьар тюрлю миллетли жагьил адамланы бир-бири булангъы къатнавун болдурмакъны, оьзлени арасындагъы къурдашлыкъ аралыкъланы беклешдирмекни шо проектни аслу борчларындан гьисап эте.


Тарих, маданият, архитектура эсделиклени къоруп сакълавгъа къарайгъан республика центрны ёлбашчысы Руслан Гьажиев билдирген кюйде, проектни ортакъчылары бизин республикада Ботлих районгъа баражакъ. Шондан къайры да, Гуниб районда, Дербент шагьарда болажакъ. Сонг да, бизин республикада кёп юрюлеген ашланы этмеге уьйренежек, тутушуп ябушувну сырларына тюшюнежек.


Ботлих районну маданият управлениесини ёлбашчысыны заместители Сайпулла Гьамзаев айрыча эсгергени йимик, проектни ортакъчыларына алданокъ бары да онгайлы шартлар болдурулажакъ.


Н. Байболатов.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля