«Дагъыстанны гележеги учун»


– «Дагъыстанны гележеги учун» деген биринчи форум Дагъыстанны Башчысы Рамазан Абдулатиповну сиптечилиги булан 2013-нчю йылда оьтгерилди. Гезикли бу форум буса уьчюнчю керен оьтгериле. Яшёрюмлени яшавуна байлавлу масъалаланы чечивде оланы жагьлы кюйдеги ортакъчылыгъын болдурув, олай да шо гьакъда тюз пикру яратыв форумну алдына салынгъан аслу борчларындан гьисаплана, –деп эсгерди М.Хатипов.

Ол билдиргени йимик, форумну барышында бизин рес­публиканы 2020-нчы йылгъа ерли жагьиллеге байлавлу пачалыкъ политикасыны кюрчюлерин белгилемек де гёз алгъа тутула. Муниципал къурулувларында жагьиллер булан иш юрютювге байлавлу хас программалагъа аслу тергев бакъдырылажакъ. Ону ишинде жагьиллени жамият къурумларыны вакиллери, олай да яш наслу булан иш юрютювде мекенли сынав топлагъан касбучулар ортакъчылыкъ этежек.     

М. Къурбановну сёзлерине гёре, форумда  300 жагьил адам ортакъчылыкъ этежек. Форумну барышында олагъа Дагъыстан пачалыкъ университетде билим алмакъ учун яратылгъан шартлар булан таныш болмагъа имканлыкълар берилежек. Форумну къурум комитетине юртларда ва шагьарларда яшайгъан жагьил адамлардан къайры да, оьр ва орта хас билим берив ожакъларыны студентлери, олай да яшёрюмлени жамият бирлешивлерини вакиллери къуршалгъан. Форум оьзюню ишин сонгугюн, ноябр айны 29-нда да, узатажакъ.

 

Н. БАЙБОЛАТОВ.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля