Дагъыстанны юстиция министерлиги билдире

Дагъыстанны юстиция министерлиги ихтиярсыз этилеген митинглерде ортакъчылыкъ этегенлеге гёрсетилеген жаваплыкъны гьакъында билдирген.

Митинглер яда ихтиярсыз кёп адам жыйылып этилеген жыйынлар гьакимиятны разилиги булан этилме герек. Закон шолай жыйынланы гери ура. Ихтиярсыз митинглерде ортакъчылыкъ этгенге административ ва уголовный якъдан жаваплыкъгъа тартылма бола.

РФ-ни Уголовный кодексини 212 статьясына гёре митингни оьтгеривню низамын бузгъангъа 600 минг манатдан 1 миллион манатгъа ерли къоду салына.  2-3 йыллыкъ алапасы тутула яда 1-2 йылны ичинде  гюнагьындан чайылмакъ учун 480 сагьат ишлеме борчлу бола.

Ватандашлар учун да 10-50 минг манат къоду салына яда 10 суткагъа такъсыр эте, эгер де биревге яда биревню мюлкюне зарал болдурса, къоду 300 минг манатгъа етише.