Дагъыстанлы – Темиркъазыкъ экспедицияда

Бизин республикадан Магьаммат Магьамматалиев «Арктика. Лёд тронулся» деген Бютюнроссия форумда ортакъчылыкъ этип, биринчи ерге ес болгъан.

Шо уьстюнлюгю огъар­ Арктикагъа барагъан илму экспедицияда ортакъчылыкъ этме имканлыкъ бере. «Культура ва туризм» деген номинацияда ол лап яхшылардан саналгъан. Конкурсда 500 адам ортакъчылыкъ этген.

 

Бизин мухбирибиз.