Дагъыстанда «Акъ турналаны» гюню юрюле


ЮНЕСКО-ну якълаву булан Р. Гьамзатовну атындагъы «Дни белых журавлей» деген адабият халкъара фестиваль Дагъыстанда оьтгерилегени бу йыл отуз биринчи гезик. 6-нчы сентябрде Дагъыс­тангъа Россияны гьар тюрлю регионларындан, олай да  Болгариядан, Сербиядан, Белоруссиядан атлары белгили шаирлер ва язывчулар гелген. Бу адабият байрам Дагъыстанны халкъ шаири Расул Гьамзатовну сиптечилиги булан гьалиден 30 йыл алда оьтгерилме башлагъан. Ругь байлыкъны, поэзияны, дав майданларда жан берген ватандашларыбызны ярыкъ эсделигини байрамы.


Къонакълар 7-нчи сентябрде Расул Гьамзатовну къабуруна барды. Магьачкъаладагъы ону эсделигине гюллер салды, ол яшагъан уьйде болду.


Фестивальны оьлчевюнде «дёгерек столлар», конференциялар, адабият ахшамлар, тематика выставкалар, ёлугъувлар оьтгериле.


Программагъа гёре къонакълар Дербент шагьарда, Гуниб районда ва Буйнакск шагьарда да болажакъ ва ёлугъувлар оьтгережек. 9-нчу сентябрде  Р.Гьамзатов тувгъан Цада юртда да ёлугъув болажакъ. Магьачкъаладагъы Поэзияны театрында Россияны гьалиги поэзиясыны ахшамы оьтгерилежек. Байрам чаралар 10-нчу сентябр болгъанча узатылажакъ.


 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля