Бютюндюнья даражадагъы ругьанилени ёлугъуву

Дагъыстан Республиканы Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны прес-къуллугъу билдиреген кюйде, гелгенлени делегациясына бусурман алимлени бютюндюнья союзуну директору шайых, доктор Маулай Рашит Умари Алави, Бусурман алимлени бютюндюнья союзуну члени, союзну инвестициялагъа къарайгъан комитетини председатели, Кувейт гьукуматда эмирни администрациясында шариат низамны токъташдырыв булан байлавлу оьр гьакълашыв комитетни председатели шайых, доктор Халит Мазкур аль-Мазкур ва оьзгелер де болгъан.

Дагъыстан Республиканы янындан ёлугъувда Да­гъыстан Республиканы Гьукуматыны Председателини заместители Рамазан Жапаров, Дагъыстанны бусурманларыны дин управлениесини председатели муфтий, шайых Агьмат Абдулаев де ортакъчылыкъ этген.

Ёлугъувну ача туруп, Рамазан Абдулатипов: «Биз ислам динни юрютегенлени бир-биринден айырмайбыз. Гьар кимни оьзю билеген кюйде Аллагьгъа къуллукъ этмеге ихтияры бар. Олагъа шо ихтиярланы болдурмакъ – пачалыкъны борчу. Тек пачалыкъны ихтиярларын бузагъанлар учун къатты чаралар гёрсетмек де – бизин борчубуз. Биз дав этмеге деп къолларына атышыв алатлар тутгъанлар булан ябушабыз», – деп билдирген.

Шайых Али Мугьиддин аль-Карадаги Рамазан Абдулатиповгъа къонакъланы къабул этгени учун баракалла билдирген ва гелгенлени кёплери Дагъыстанны ва ону халкъын ушатагъанны яшырмагъан.

Рамазан Абдулатипов ёлугъувну барышында дагъы да булай эсгерген: «Сиз тюз айтасыз. Артда къалгъан политика яшавда дин жамиятны оьсювюне пуршавлукъ эте. Бизин Президент В.В.Путин гьукуматны башчысы болуп гелгенде, Россия пачалыкъны милли байлыгъы 5 триллион эди. Гьали шо байлыкъ 50 триллион болуп токътагъан».

Ёлугъувну ахырында эки де ян бир-бирине савгъатлар тапшургъан.

Бизин мухбирибиз.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля