Бош заманыгъызда… 

Бош челтирлеге суратда берилген хумадагъы авлакъ чечеклени атын  теклик санавда языгъыз.  Хумадагъы гьарплар шо ишде сизге кёмекчи болажакъ.