Бизин якълы – Россияны элчиси

Бизин дагъыстанлы Россияны элчиси болуп белгиленегени – бу экинчи гезик. Биринчилей, республиканы гьалиги Башчысы Р.Абдулатипов Тажикистанда Россияны толу ихтиярлы элчиси болуп белгиленген, хыйлы йыллар шо къуллукъда ишлеген.

Биз Азим Алавутдиновични янгы къуллугъу булан къутлайбыз, Ватаны учун этилеген къуллукъда уьстюнлюклер ёрайбыз.

 

Маълумат:

 

Азим Алавутдинович Ярагьметов 1960-нчы йыл февраль айны 20-сында Дагъыс­тан Республиканы Сулейман-Стальск районуну Къасумгент юртунда тувгъан.

1983-нчю йыл Краснодарда политех институтну битдирген, 1989-нчу йыл Дагъыстан пачалыкъ университетни, 1998-нчи йыл Россияны тыш ишлер министерлигини дипломат академиясын битдирген. Политехника илмуланы кандидаты, тюрк, ингилис тиллени де биле.

 

А.А.Ярагьметов 1983-нчю йыл Магьачкъала ремонт-монтаж заводну участкасыны мастери болуп иш башлагъан, сонг буса, 1983-нчю йылны декабр айындан тутуп, Избербашда аш биширеген заводну баш инженери этилип белгиленген.

1984–1990-нчы йылларда комсомол ва партия къуллукъларда ишлеген.

1990-нчы йыл Дагъыстан Республиканы Оьр Советини депутаты болуп сайлангъан, социал-политика комитетни председателини заместители этилип белгиленген.

1991–1993-нчю йыллар ДР-ни тыш экономика байлавлугъуну пачалыкъ комитетини председателини заместители этилип белгиленген, сонг о къурум башгъача къурулгъанда, Дагъыстанны тыш экономика байлавлугъуну управлениесини начальниги болуп ишлеген.

1993-нчю йылдан берли Россияны тыш ишлер министерлигинде гьар тюрлю жаваплы къуллукъларда чалышгъан.

 

Россияны тыш ишлер министерлигини Магьачкъаладагъы вакиллигини прес-къуллугъу.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля